Obróbka plastyczna metali

Współczesny przemysł potrafi wytworzyć z metali niesamowicie skomplikowane kształty i materiały o wspaniałych właściwościach. Obróbka plastyczna metali to proces pozwalający na dynamiczne ich odkształcanie bez naruszenia spójności materiałów. Plastyczność to nic innego jak zdolność metali czy ich stopów do odkształcania się. W efekcie takich zabiegów można osiągnąć wiele przydatnych produktów.

Są to między innymi: kształtowniki, pręty i rury, odkuwki, blachy oraz druty. To nie wszystkie możliwości. Istnieją bardziej zaawansowane metody dla uzyskania jeszcze bardziej skomplikowanych elementów wykorzystywanych w przeróżnych gałęziach przemysłu. Jakie procesy pomagają w otrzymaniu powyższych produktów czy półproduktów?

Odkształcenia plastyczne – procesy

Można zmienić dane właściwości fizykochemiczne produktu dzięki obróbce plastycznej. Przyda się to w różnych dziedzinach przemysłu. Podobne efekty można dostrzec także we właściwościach powierzchni i struktury. Jakie są mechanizmy ułatwiające otrzymanie elementów o pożądanych właściwościach? W proces takiej obróbki plastycznej można wdrożyć takie mechanizmy odkształcania jak kucie, ciągnienie, prasowanie, a nawet walcowanie.

Kucie to proces stosowany na gorąco lub zimno. Polega on na przemysłowym fizycznym oddziaływaniem na dany materiał za pomocą uderzeń i albo nacisku. Mechanizm ten stosuje się głównie w produkcji na skalę przemysłową.

Ciągnienie jest wykorzystywane w obróbce plastycznej na zimno lub na gorąco. Mechanizm polega na systematycznym rozciąganiu danego materiału aż do uzyskania chcianych efektów. Całość procesu powinna odbywać się bez efektu ubocznego w postaci zbędnych odprysków czy wiórów.

Gięcie metalu lub jego pochodnych powinno odbywać się po jego nagrzaniu, lub na zimno. W efekcie będzie można wytworzyć zmianę w kształcie materiału bez odkształcania innych jego wymiarów.