Czym jest toczenie?

Toczenie to sposób obróbki wiórowej(czyli polegającej na usuwaniu nadmiaru materiału), który jest stosowany do obrabiania powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych przedmiotów posiadających kształt brył obrotowych. Toczenie polega na oddzielaniu za pomocą noża tokarskiego warstwy materiału z przedmiotu, aby uzyskać pożądany kształt.

Na czym jest realizowane toczenie konwencjonalne?

Ten rodzaj obróbki jest dokonywany przez niektóre firmy na wielu maszynach takich jak:

 • wielowrzecionowe automaty tokarskie;
 • automaty tokarskie krzywkowe;
 • tokarki rewolwerowe;
 • frezarki;
 • szlifierki kłowe, bezkłowe i do płaszczyzn;
 • prasy mimośrodowe;
 • walcarki do gwintów;
 • piły taśmowe;
 • wiertarki głowicowe, kadłubowe i promieniowe.

Ruchy w trakcie toczenia?

W procesie toczenia wyróżnia się ruch główny obrotowy przedmiotu obrabianego, a także prostoliniowy ruch posuwowy narzędzia obrabiającego materiał. Oczywiście rozróżnia się wiele metod toczenia z uwagi na różne czynniki. Istnieją metody toczenia z uwagi rodzaj narzędzia, czyli metody:

 • punktowa,
 • kształtowa;
 • obwiedniowa.

Rodzaje obróbki wiórowej

Inne metody są wyróżnione także ze względu na na położenie osi obrotu przedmiotu(poziome i pionowe), na kierunek ruchu posuwowego(wzdłużne, kopiowe, poprzeczne), na rodzaj powierzchni(toczenie zewnętrzne (obtaczanie), toczenie wewnętrzne (wytaczanie, roztaczanie). Z kolei obróbkę wiórową można podzielić na takie rodzaje jak zgrubna, średnio dokładna, dokładna i bardzo dokładna. Obróbka wiórowa jest realizowana poprzez frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, rozwiercanie, powiercanie, przeciąganie i przepychanie, struganie i dłutowanie. Maszyny są zdolne do wykonania i przygotowania detali o odpowiednich parametrach technicznych.