Szlifowanie kształtowe – zastosowanie i zalety metody

Szlifowanie jest jedną z metod obróbki powierzchni z zastosowaniem narzędzi ściernych, w wyniku której uzyskuje się duże dokładności wymiarowe i kształtowe w połączeniu z małą chropowatością obrabianej powierzchni.

Czynność tę wykonuje się na maszynach zwanych szlifierkami, które wyposażone są w narzędzia skrawające – ściernice – wykonane z korundu, diamentu, węglika krzemu oraz węglika boru połączonych specjalnym spoiwem, zwykle żywicznym, gumowym, galwanicznym lub metalowym. W zależności od kształtu szlifowanych powierzchni oraz względnych ruchów ściernicy i przedmiotu rozróżnia się szlifowanie wałków, otworów, płaszczyzn, gwintów, kół zębatych, kopiowe oraz kształtowe.

Na czym polega szlifowanie?

Szlifowanie jest czynnością mającą na celu usunięcie naddatku obróbkowego za pomocą ściernic. W odróżnieniu od innych metod obróbki skrawaniem, umożliwia pracę na materiałach o dużej twardości. Szlifowanie wykorzystuje się do obróbki z dużą wydajnością, a także obróbki wykańczającej różnych przedmiotów, jednak w większości przypadków jest zabiegiem końcowym nakierowanym na uzyskanie wysokiej dokładności powierzchni w połączeniu z małą chropowatością.

Szlifowanie kształtowe

Szlifowanie kształtowe polega na odwzorowaniu kształtu ściernicy na powierzchni obrabianego przedmiotu. W tym celu ściernica wprowadzana jest w ruch obrotowy z prędkością Vs i wykonuje ruch poprzeczny w kierunku materiału obrabianego. Metodę tę stosuje się przede wszystkim przy wykonywaniu gwintów i uzębień.

Zalety szlifowania kształtowego

Szlifowanie kształtowe jest metodą cechującą się wysoką dokładnością i wydajnością. Dzięki zastosowaniu różnych prędkości i głębokości skrawania daje możliwość uzyskania precyzyjnych kształtów i wysokiej gładkości powierzchniowej. Ponadto szlifowanie kształtowe umożliwia wytwarzanie kół o małych modułach, a także, w razie potrzeby, zezwala na wykonywanie poprawek.