Sposoby obróbki metali

Obróbka metali to wszystkie procesy, które bezpośrednio prowadzą do zmiany wymiarów, gramatury oraz właściwości poszczególnych metali. Wyróżniamy różne sposoby na obróbkę metali, w tym mechaniczną (najczęściej obróbkę skrawaniem), chemiczną, plastyczną, cieplną oraz cieplno-chemiczną.

Obróbka skrawaniem

Podczas obróbki skrawaniem stosuje się różne maszyny skrawające, głównie po to, by nadać określony kształt, uzyskać dane wymiary lub specjalne pokrycie powierzchni. Stosowane w tej dziedzinie metody to toczenie, szlifowanie i frezowanie. Toczenie jest najbardziej popularną techniką, podczas której element obrabiany wykonuje ruch obrotowy, a nóż tokarski tnie ruchem liniowym. Zupełnie inaczej działa natomiast frezarka, gdzie to element maszyny obraca się, natomiast obrabiany metal sunie prosto. Natomiast ścieranie to zwykłe pozbywanie danego elementu jego kolejnych warstw, zwykle za pomocą osełki, ściernicy lub taśmy.

Obróbka plastyczna

W zakres tej metody wchodzą wszystkie odkształcenia plastyczne obrabianego metalu. Obróbka na prasach, kuźniarkach, za pomocą młotów, a także ręcznie – wszystkie te metody zalicza się właśnie do obróbki plastycznej metali. Kucie stosuje się w celu nadania kształtu, pożądanych właściwości czy odpowiedniej struktury. Kolejna plastyczna technika to tłoczenie. Wykonuje się je na prasach, a dokładniej polega ono na cięciu metalowych powierzchni lub nadawaniu im określone kształtu poprzez wyginanie, skręcanie czy profilowanie.

Obróbka chemiczna

W obróbce chemicznej priorytetem jest nadanie odpowiednich właściwości chemicznych. Najbardziej podatna na działanie różnych zabiegów jest stal. Metale w obróbce chemicznej poddaje się procesom nasycania krzemem lub nasiarczania. Wszystko po to, by zwiększyć wytrzymałość lub uodpornić metal na działanie kwasów.