Ogólne ujęcie przemysłu 4.0

robotic arms in a car plant

Ze względu na szereg czynników gospodarczych, politycznych i rynkowych na całym świecie, w branży produkcyjnej trwa znacząca rewolucja. Rewolucja ta jest powszechnie nazywana Przemysłem 4.0. Systemy automatyczne zapewniają fabrykom większą łączność między poziomem zarządzania a produkcją. Są w stanie monitorować proces produkcyjny w czasie rzeczywistym i podejmować zdecentralizowane decyzje w oparciu o dane przekazywane przez urządzenia sieciowe.

Czym jest przemysł 4.0

Połączenie maszyn i systemów w sieci z włączeniem analityki dużych zbiorów danych może pomóc przewidzieć problemy z utrzymaniem ruchu lub awarie systemu i odpowiednio na nie zareagować. Oznacza to oszczędność cennego czasu i pieniędzy dla firm. Technologie te rewolucjonizują również sposób projektowania, zapotrzebowanie na masową produkcję, a nawet cykle życia produktu.

Przemysł 4.0 odnosi się do kombinacji kilku głównych innowacji technologicznych, które jednocześnie dojrzewają, co powinno znacznie zmienić krajobraz przemysłu wytwórczego. Technologie te takie jak zaawansowana robotyka, sztuczna inteligencja, zaawansowane czujniki, przetwarzanie w chmurze i analiza danych big-data, integrując się ze sobą, świat fizyczny i wirtualny mają za zadanie całkowicie przekształcić przemysł.

Przyszłość przemysłu 4.0

Kluczowym celem automatyzacji i cyfryzacji przemysłu jest podniesienie jakości produkcji: być szybszym, bardziej wydajnym i zorientowanym na klienta, jednocześnie wykraczając poza automatyzację i optymalizację, aby odkrywać nowe możliwości biznesowe. Oszczędności kosztów są w dużej mierze wynikiem większej wydajności i integracji technologicznej. Przemysł 4.0 zastępuje dotychczasowe systemy, do zarządzania operacjami i planowania zasobów przedsiębiorstwa, z jedną, inter operacyjną całością, co jest znacznie tańszym rozwiązaniem.

Ponieważ doświadczenie użytkowników w systemach operacyjnych poprawiło się w ostatnich latach, a pracownicy są bardziej zadowoleni i bardziej produktywni dzięki tej technologii pozwala obniżyć to koszty szkoleń, wsparcia i rotacji personelu oraz zwiększa szybkość działania. Analityka predykcyjna stosowana do obsługi kontroli i konserwacji w czasie rzeczywistym przyczynia się do oszczędności dzięki optymalizacji operacji produkcyjnych i zmniejszaniu liczby awarii oraz popełnianych błędów.