Przemysł 4.0 czyli inteligentna fabryka

robotic arms in a car plant

Nowa era przemysłu 4.0, to era w której komputery i automatyzacja łączą się w zupełnie nowy sposób, a roboty połączone są zdalnie do systemów komputerowych wyposażonych w algorytmy, dzięki którym sterowanie nimi odbywa się przy minimalnym udziale operatora. 

Łączność i bezpieczna komunikacja

Przemysł 4.0 pozwala na stworzenie tak zwanej inteligentnej fabryki, w której systemy kierowania monitorują procesy produkcji odbywające się w fabryce i podejmują zdecentralizowane decyzje. Fizyczne systemy stają się tutaj „internetem rzeczy” ( wszystkie urządzenia, które są podłączone do internetu lub innych urządzeń z dostępem do internetu,  takie jak komputery i telefony komórkowe, a nawet ekspres do kawy ) komunikując się i współpracując zarówno ze sobą, jak również z ludźmi w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Aby fabryka lub system mógł zostać uznany za przemysł 4.0, musi musi spełniać następujące warunki:

Interoperacyjność – maszyny, urządzenia, czujniki i ludzie, którzy łączą się i komunikują ze sobą

Przejrzystość informacji – systemy tworzą wirtualną kopię świata fizycznego poprzez dane z czujników w celu kontekstualizacji informacji.
Pomoc techniczna – zarówno zdolność systemów do wspierania pracowników w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów, jak i zdolność pomagania im w zadaniach, które są zbyt trudne lub niebezpieczne dla ludzi.

robotic arms in a car plant

Zdecentralizowany proces decyzyjny – zdolność systemów automatycznych (cyber-fizycznych) do samodzielnego podejmowania prostych decyzji i bycia jak najbardziej autonomicznym.
Bezpieczeństwo cybernetyczne. Protokoły łączności i komunikacji stają się normą. Ochrona systemów informatycznych i linii produkcyjnych przed zagrożeniami cyberprzestępczymi staje się krytycznym problemem. Wyrafinowane systemy zarządzania tożsamością i dostępem do maszyn muszą zostać wykorzystane do zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej komunikacji.

Przemysł 4.0  przyszłością wielu korporacji

Korzyści wynikające z modelu przemysłu 4.0 zdecydowanie przeważają nad obawami dotyczącymi wielu zakładów produkcyjnych. W bardzo niebezpiecznych warunkach pracy zdrowie i bezpieczeństwo pracowników mogą zostać radykalnie poprawione. Łańcuchy dostaw mogłyby być łatwiej kontrolowane, dzięki wdrożeniu danych na każdym poziomie procesu produkcji i dostawy. Sterowanie komputerowe może zapewnić o wiele bardziej niezawodną i stałą wydajność, a wynikiem ostatecznym dla wielu firm mogą być większe przychody, udział w rynku i zyski.

Więcej na portalu: Zrobotyzowany.pl